Ćwiczenie DNS DHCP HTTP – CISCO PT

Ćwiczenie DNS DHCP HTTP – CISCO PT

11 października 2018 1 By Arkadiusz Kłak

Przedstawiamy proste ćwiczenie w programie Cisco Packet Tracer z zastosowaniem 3 usług: DNS, DHCP oraz HTTP.  

DNS – system serwerówprotokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.

DHCP – protokół komunikacyjny umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IPhosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNSmaski podsieci. DHCP został opublikowany jako standard w roku 1993.

HTTP – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to protokółsieci WWW. Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616 ↓. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.