Dzień: 4 czerwca 2019

VirtualBox

Jest to potężne narzędzie służące do wirtualizacji maszyn dla systemów opartych na na architektórze X86 AMD64/Intel64 jest to oprogramowanie przeznaczone zrówno dla przedsiębiorstw jak i dla użytkowników domowych. Jest to jedyne ogólnodostępne oraz profesjonalne oprogramowanie posiadające wiele funkcji oraz wysoką wydajność oparte na licencji Open Source Software. Służy do tworzenie wielu maszyn wirtualnych na jednej…

Autor Adrian Marszałek 4 czerwca 2019 0

Protokół SSH oraz Metoda AAA

SSH to protokół zdalnego zarządzania hostami (ang. Secure Shell) stosowany przez administratorów do zarządzania serwerami, które są geograficznie oddalone od siebie lub administrowania serwerami VPS. Najważniejszym aspektem protokołu SSH jest to że szyfruje dane stosując algorytm RSA. Podczas instalacji serwera SSH tworzona jest para kluczy prywatny oraz publiczny służą one do szyfrowania i deszyfrowania danych…

Autor Adrian Marszałek 4 czerwca 2019 0

Agregacja portów oraz Port Mirroring

Agregacja portów może być wykorzystana do zwiększenie prędkości połączenia pomiędzy przełącznikami agregacja opiera się na fizycznym połączeniu poszczególnych portów przełączników np gdy mamy dwa fizyczne porty 100Mb/s możemy je połączyć w jeden port logiczny o prędkośći 200Mb/s maksymalna liczba portów uczestniczących w procesie wynosi 8. Wykorzystywany w tym procesie jest protokół LACP (Link Aggregation Control…

Autor Adrian Marszałek 4 czerwca 2019 0