Agregacja portów oraz Port Mirroring

4 czerwca 2019 0 By Adrian Marszałek

Agregacja portów może być wykorzystana do zwiększenie prędkości połączenia pomiędzy przełącznikami agregacja opiera się na fizycznym połączeniu poszczególnych portów przełączników np gdy mamy dwa fizyczne porty 100Mb/s możemy je połączyć w jeden port logiczny o prędkośći 200Mb/s maksymalna liczba portów uczestniczących w procesie wynosi 8.

Wykorzystywany w tym procesie jest protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol) który jest implementowany w warstwie drugiej modelu sieciowego, jego zadaniem jest kontrola transmisji pakietów przez łącza fizyczne, uczestniczące w agregacji. Agregacja portów może również zostać wykorzystana by zwiększyć niezawodność sieci np. gdy jedno łącze zawiedzie dane będą przesyłane drugim.

Port Mirroring w przypadku urządzeń CISCO Port Monitor pozwala na kopiowanie danych z jednego bądź kilku portów i transmitowanie ich na innny. Funkcja ta jest wykorzystywana przez administratorów w celach diagnostycznych lub przez hackerów do wykradania danych bez względu na intencje port mirroring daje dostęp do informacji z jakich usług sieciowych oraz na jakie strony wchodzi użytkownik gdyż wszystkie dane z portu lub grupy portów źródłowych trafiają do portu docelowego.

W filmie poniżej pokazałem implementację Agregacji portów oraz Port Mirroring na przykładzie packet tracer
https://www.youtube.com/watch?v=p_livJsbMgI