Protokół SSH oraz Metoda AAA

4 czerwca 2019 0 By Adrian Marszałek

SSH to protokół zdalnego zarządzania hostami (ang. Secure Shell) stosowany przez administratorów do zarządzania serwerami, które są geograficznie oddalone od siebie lub administrowania serwerami VPS. Najważniejszym aspektem protokołu SSH jest to że szyfruje dane stosując algorytm RSA.

Podczas instalacji serwera SSH tworzona jest para kluczy prywatny oraz publiczny służą one do szyfrowania i deszyfrowania danych standardowo SSH działa na porcie 22.

AAA czyli Authentication, Authorization oraz Accounting

Autentykacja to uwierzytelnienie może wykorzystywać lokalną bazę danych użądzenia lub bazy użytkowników zapisane na serwerach stosujących protokoły RADIUS lub TACACS.

 Protokół RADIUS jest to rozwiązanie otwarte, wspierane przez większość firma zajmujących się technologiami sieciowymi działa na protokole transportowym UDP i nie posiada pełnego szyfrowania.

Protokół natomiast TACACS jest protokołem firmy CISCO działa tylko na urządzeniach CISCO, pracuje z wykorzystaniem protokołu transportowego TCP i gwarantującym pełne szyfrowanie.

W poniższym filmie pokazana jest implementacja Protokołu SSH oraz Metody AAA
https://www.youtube.com/watch?v=p_livJsbMgI