Dzień: 5 czerwca 2019

Routing dynamiczny – Protokół OSPF

OSPF (Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu: „pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka” – protokół trasowania oparty na analizie stanu łącza (link-state). Jest jednym z protokołów bramy wewnętrznej – IGP (Interior Gateway Protocol) – czyli kontroluje przepływ pakietów wewnątrz systemy autonomicznego (Autonomous System, AS). Cechami protokołu OSPF są: trasowanie wielościeżkowe, trasowanie najmniejszym kosztem i równoważenie obciążenia.…

Autor Arkadiusz Kłak 5 czerwca 2019 0

Routing dynamiczny – Protokół RIP

RIP (Routing Information Protocol) – Protokół Informowania o Trasach oparty na zestawie algorytmów wektorowych, służących do obliczania najlepszej trasy do celu. Do utworzenia metryki stosuje się jedynie liczbę przeskoków (liczba kolejnych routerów na danej trasie), natomiast jeżeli liczba przeskoków osiągnie 15, pakiety na następnym routerze zostaną odrzucone. Protokół RIP używany jest zazwyczaj  do łączenia małych…

Autor Arkadiusz Kłak 5 czerwca 2019 0

Protokół ARP

Protokół ARP (Address Resolution Protocol) – jest to protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej (warstwa 3) na fizyczne adresy warstwy łącza danych (warstwa 2). ARP pozwala na odwzorowanie adresu logicznego, czyli IP na adres fizyczny, czyli MAC. Jeżeli użytkownik chce przesłać dane do innego urządzenia zna jego adres IP, ale nie zna adresu…

Autor Arkadiusz Kłak 5 czerwca 2019 0