Protokół ARP

5 czerwca 2019 0 By Arkadiusz Kłak

Protokół ARP (Address Resolution Protocol) – jest to protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej (warstwa 3) na fizyczne adresy warstwy łącza danych (warstwa 2).


ARP pozwala na odwzorowanie adresu logicznego, czyli IP na adres fizyczny, czyli MAC. Jeżeli użytkownik chce przesłać dane do innego urządzenia zna jego adres IP, ale nie zna adresu MAC. Aby go poznać, komputer, z którego wychodzą dane, zanim je wyśle, tworzy rozgłoszeniową ramkę ARP, która rozsyłana jest do wszystkich urządzeń w tej samej sieci. W polu adresu źródłowego takiej ramki zapisywany jest adres komputera, który przygotował taką ramkę, a w polu adresu docelowego, rozgłoszeniowy adres MAC.
Każde z urządzeń, które odbierze ramkę, dekapsuluje ją do postaci pakietu i sprawdza, czy w polu docelowym adresu IP jest jego adres. Jeśli w polu docelowy adres IP będzie inny adres niż jego, to zignoruje pakiet, jeśli natomiast to jego adres IP, utworzy on nową ramkę, w której zapisany będzie jego adres MAC i przekaże ją do przesłania .

Wyświetlanie wyników w tablicy

Wszystkie wyniki zgromadzone przez ARP są zapisywane w tablicy .

Jeżeli chcemy sprawdzić co znajduje się w tablicy należy użyć poleceniaarp -a.

Jeżeli chcemy zobaczyć więcej, włącznie z niekompletnymi i przestarzałymi danymi to przyda się arp -av.