Routing dynamiczny – Protokół RIP

5 czerwca 2019 0 By Arkadiusz Kłak

RIP (Routing Information Protocol) – Protokół Informowania o Trasach oparty na zestawie algorytmów wektorowych, służących do obliczania najlepszej trasy do celu. Do utworzenia metryki stosuje się jedynie liczbę przeskoków (liczba kolejnych routerów na danej trasie), natomiast jeżeli liczba przeskoków osiągnie 15, pakiety na następnym routerze zostaną odrzucone.

Protokół RIP używany jest zazwyczaj  do łączenia małych sieci komputerowych. Spowodowane jest to ograniczoną wartością metryki oraz prostotą jego konfiguracji. Wiedza wymagana do zaimplementowania i utrzymania sieci nie jest duża. Jako przedstawiciel protokołów z rodziny wektora odległości informacje do sąsiednich routerów wysyłane są cyklicznie, a nie przyrostowo. Routery RIP domyślnie wysyłają aktualizację co 30 sekund. Są to tak zwane aktualizacje okresowe (ang. periodic updates). Oznacza to, że router wysyła pełną tablicę routingu do swoich sąsiadów w określonym czasie jako rozgłoszenie niezależnie od tego czy topologia się zmieniła. Używanie aktualizacji okresowych może być przyczyną wolniejszej zbieżności, co może w wielu przypadkach przyczynić się do powstawania pętli routingu.

PĘTLE ROUTINGU

Pętle routingu mogą mieć bardzo znaczący wpływ na wydajność sieci. Mają one miejsce wówczas, gdy pakiet krąży bez przerwy pomiędzy kilkoma routerami, nie docierając nigdy do zamierzonej sieci docelowej. Pętla routingu może wystąpić kiedy dwa routery lub więcej mają nieprawidłowe informacje o trasach do sieci docelowej.

RIP – Tablica routingu

Każdy host używający protokołu RIP posiada tablicę routingu, zawierającą wpisy mówiące o wszystkich docelowych sieciach i stacjach, które są osiągalne poprzez system oparty na tym protokole. Każdy taki wpis składa się z następujących pól:

– metryka, opisująca całkowity koszt dotarcia pakietu do odbiorcy|
– adres IP docelowej sieci lub hosta
– adres IP następnego routera na ścieżce. Jeśli odbiorca znajduje się w jednej z bezpośrednio podłączonych do routera sieci to jest ignorowany.
– pole flagi wskazujące, że informacja na temat trasy została ostatnio zmieniona
– liczniki związane z trasą.