Agregacja łączy

6 czerwca 2019 0 By Dominik Makowiecki


Agregacja łączy ( link aggregation) polega na połączeniu ze sobą wielu portów fizycznych przełącznika w jeden logiczny. Maksymalna liczba jednocześnie wykorzystywanych połączeń fizycznych, które mogą uczestniczyć w agregacji wynosi 8.

Dzięki połączeniu ze sobą portów uzyskujemy:

zwiększoną przepustowość łącza – wiele fizycznych łączy zagregowane w ramach jednej grupy poszerza dostępne pasmo.

rozłożenie obciążenia – prowadzona komunikacja jest rozkładana na szereg łączy. Przy czym na uwadze należy mieć fakt iż pojedyncza sesja jest prowadzona z wykorzystaniem tylko jednego łącza

większa dostępność – awaria łącza przypisanego do grupy nie powoduje wyłączenia grupy, ruch sieciowy nadal będzie przekazywany.