Metoda AAA w Cisco Packet Tracer

6 czerwca 2019 0 By Marcelin Tutka

AAA:
Authentication- proces, w którym weryfikowana jest legalność posiadania danej tożsamości.

Authorization- określa, podejmowanie jakich działań jest dozwolone przez posiadacza tożsamości – po jego uwierzytelnieniu w ramach poszczególnych systemów kontroli dostępu.

Accounting- dokładne rejestrowanie tego, co dana “tożsamość” robi lub próbuje robić w poszczególnych domenach ochrony. Pozwala na tworzenie raportów dotyczących dostępu do zasobów sieci.