Routing dynamiczny – OSPF

29 lipca 2019 0 By Krzysztof Zięba

OSPF (Open Shortest Path First w wolnym tłumaczeniu: „pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka”) jest to protokół dynamicznego routingu zdefiniowany przez IETF. OSPF to protokół stanu łącza i należy do IGP. Routing z wykorzystaniem OSPF bazuje na systemach autonomicznych (AS). OSPF definiuje AS jako grupę routerów wymieniających się informacjami o routingu z wykorzystaniem protokołu stanu łącza. OSPF tworzy hierarchiczną topologię sieci, dzieląc ją na obszary. Definiowanie hierarchii wymaga zaplanowania granic obszarów działania OSPF oraz przydzielenia adresów.

Komunikaty OSPF

  • hello – nawiązywanie i utrzymywanie relacji sąsiedzkich,
  • database descriptions – opis przechowywanych baz danych,
  • requests link-state – żądanie informacji na temat stanów połączeń,
  • updates link-state – aktualizacja stanów połączeń,
  • acknowledgments links-state – potwierdzenia stanów połączeń.

https://youtu.be/-fT2Vvugygw