Autor: Marcelin Tutka

Konfiguracja VLAN w Cisco Packet Tracer

Wirtualna sieć lokalna, VLAN – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. Rodzaje sieci wirtualnych: Sieci wirtualne określone jako grupy portów Sieci wirtualne jako grupy adresów fizycznych MAC Sieci wirtualne definiowane przez wykorzystywany protokół warstw wyższych modelu OSI Sieci wirtualne określone przez adresy logiczne urządzeń (adresy warstwy trzeciej modelu OSI) Sieci wirtualne określone…

Autor Marcelin Tutka 6 czerwca 2019 0

Metoda AAA w Cisco Packet Tracer

AAA:Authentication- proces, w którym weryfikowana jest legalność posiadania danej tożsamości. Authorization- określa, podejmowanie jakich działań jest dozwolone przez posiadacza tożsamości – po jego uwierzytelnieniu w ramach poszczególnych systemów kontroli dostępu. Accounting- dokładne rejestrowanie tego, co dana “tożsamość” robi lub próbuje robić w poszczególnych domenach ochrony. Pozwala na tworzenie raportów dotyczących dostępu do zasobów sieci.

Autor Marcelin Tutka 6 czerwca 2019 0