Autor: Dominik Makowiecki

Server AAA

AAA czyli Authentication, Authorization oraz Accounting AAA wykorzystuje lokalną bazę danych urządzeń lub bazy użytkowników zapisane na serwerach stosujących protokoły RADIUS lub TACACS. RADIUS jest protokołem typu klient–serwer, działa z wykorzystaniem protokołu UDP, korzysta z portu 1812 dla uwierzytelniania i autoryzacji oraz z portu 1813. Radius: określenia typu komunikatu, pola authenticator służącego do uwierzytelniania odpowiedzi…

Autor Dominik Makowiecki 6 czerwca 2019 0

Agregacja łączy

Agregacja łączy ( link aggregation) polega na połączeniu ze sobą wielu portów fizycznych przełącznika w jeden logiczny. Maksymalna liczba jednocześnie wykorzystywanych połączeń fizycznych, które mogą uczestniczyć w agregacji wynosi 8. Dzięki połączeniu ze sobą portów uzyskujemy: zwiększoną przepustowość łącza – wiele fizycznych łączy zagregowane w ramach jednej grupy poszerza dostępne pasmo. rozłożenie obciążenia – prowadzona…

Autor Dominik Makowiecki 6 czerwca 2019 0

Tworzenie Strony WEB

W tym poradniku dowiesz się jak stworzyć stronę WEB za pomocą usługi IIS. WEB jest to: World Wide Web , w skrócie Web lub  WWW –  internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. IIS jest to: Internet Information Services, w skrócie  IIS  jest o  zbiór usług internetowych dla systemów  Microsoft Windows. Obecnie funkcje…

Autor Dominik Makowiecki 6 listopada 2018 0