Kategoria: Materiały

Python i szrodowiska do programowania w nim

Praktycznie każdy język z popularnych języków programowania ma jedno lub więcej popularnych IDE. I w Pyhon ich jest sporo. Na forumach zawsze kłucą się co do IDE dla Pythona ponieważ specyficzny ,dynamiczny i wszechstronny język. Notepad++ Jest najczęszczej używanym środowiskiem do programowania w wielu językach programowania. Ma on wsparcie dla bardzo dużego zbioru języków i…

Autor Rudiuk Ivan 11 czerwca 2019 0

Konfiguracja VLAN w Cisco Packet Tracer

Wirtualna sieć lokalna, VLAN – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. Rodzaje sieci wirtualnych: Sieci wirtualne określone jako grupy portów Sieci wirtualne jako grupy adresów fizycznych MAC Sieci wirtualne definiowane przez wykorzystywany protokół warstw wyższych modelu OSI Sieci wirtualne określone przez adresy logiczne urządzeń (adresy warstwy trzeciej modelu OSI) Sieci wirtualne określone…

Autor Marcelin Tutka 6 czerwca 2019 0

Metoda AAA w Cisco Packet Tracer

AAA:Authentication- proces, w którym weryfikowana jest legalność posiadania danej tożsamości. Authorization- określa, podejmowanie jakich działań jest dozwolone przez posiadacza tożsamości – po jego uwierzytelnieniu w ramach poszczególnych systemów kontroli dostępu. Accounting- dokładne rejestrowanie tego, co dana “tożsamość” robi lub próbuje robić w poszczególnych domenach ochrony. Pozwala na tworzenie raportów dotyczących dostępu do zasobów sieci.

Autor Marcelin Tutka 6 czerwca 2019 0

Port Monitor

Port Monitor – Monitoruje, wyświetla, rejestruje i analizuje wszystkie aktywności portu szeregowego w systemie. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia śledzenie problemów, które mogą wystąpić podczas tworzenia aplikacji lub sterowników, testowania i optymalizacji urządzeń szeregowych. Protokół ten oferuje również zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie danych z, których wszystkie są dostępne szybko dzięki prostemu i elastycznemu…

Autor Marcin Marek 6 czerwca 2019 0

DHCP snooping

DHCP jest to usługa bazująca na transmisji broadcastowej i w związku z tym narażona jest na różnego rodzaju ataki. Korzystając z odpowiednich narzędzi, można spowodować, że serwer zostanie zalany komunikatami DHCP Discover i przestanie działać. Podłączony wówczas do sieci niezaufany serwer można zacząć przydzielać swoje adresy IP. Funkcjonalność DHCP snooping, polega na przypisaniu do konkretnego…

Autor Marcin Marek 6 czerwca 2019 0

Server AAA

AAA czyli Authentication, Authorization oraz Accounting AAA wykorzystuje lokalną bazę danych urządzeń lub bazy użytkowników zapisane na serwerach stosujących protokoły RADIUS lub TACACS. RADIUS jest protokołem typu klient–serwer, działa z wykorzystaniem protokołu UDP, korzysta z portu 1812 dla uwierzytelniania i autoryzacji oraz z portu 1813. Radius: określenia typu komunikatu, pola authenticator służącego do uwierzytelniania odpowiedzi…

Autor Dominik Makowiecki 6 czerwca 2019 0

Agregacja łączy

Agregacja łączy ( link aggregation) polega na połączeniu ze sobą wielu portów fizycznych przełącznika w jeden logiczny. Maksymalna liczba jednocześnie wykorzystywanych połączeń fizycznych, które mogą uczestniczyć w agregacji wynosi 8. Dzięki połączeniu ze sobą portów uzyskujemy: zwiększoną przepustowość łącza – wiele fizycznych łączy zagregowane w ramach jednej grupy poszerza dostępne pasmo. rozłożenie obciążenia – prowadzona…

Autor Dominik Makowiecki 6 czerwca 2019 0

Routing dynamiczny – Protokół OSPF

OSPF (Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu: „pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka” – protokół trasowania oparty na analizie stanu łącza (link-state). Jest jednym z protokołów bramy wewnętrznej – IGP (Interior Gateway Protocol) – czyli kontroluje przepływ pakietów wewnątrz systemy autonomicznego (Autonomous System, AS). Cechami protokołu OSPF są: trasowanie wielościeżkowe, trasowanie najmniejszym kosztem i równoważenie obciążenia.…

Autor Arkadiusz Kłak 5 czerwca 2019 0