Kategoria: Materiały

Wybrane podstawowe parametry konfiguracyjne serwera Apache

Wybrane podstawowe parametry konfiguracyjne serwera Apache. Ichznaczenie jest następujące:• ServerRoot – to nazwa katalogu domowego serwera Apache; może być stosowany jako ścieżka odniesienia dla innych parametrów określających lokalizację plików,• PidFile – to lokalizacja pliku, w którym nadrzędny proces serwera zapisuje swój własny identyfikator procesu w systemie operacyjnym aby umożliwić procesom potomnym odnalezienie procesu nadrzędnego,• DocumentRoot…

Autor Paweł 4 października 2018 0

Zasady pisania pracy kontrolnej

ZASADY PISANIA PRACY KONTROLNEJ STRONA TYTUŁOWANa stronie tytułowej powinny się znaleźć następujące dane:− informacje dotyczące nazwy szkoły, oddziału, − tytuł pracy − zaznaczenie, PRACA KONTROLNA,– przedmiot:− imię i nazwisko,− imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego przedmiot,− miejscowość i rok. KONSTRUKCJA PRACYPodstawą struktury pracy kontrolnej jest rozróżnienie: WSTĘPU, CZĘŚCI GŁÓWNEJ (która może być podzielona na rozdziały) ZAKOŃCZENIA.…

Autor Michał Łacina 4 października 2018 0

Systemy plików

Wstęp System plików opisuje metody oraz struktury danych, które używane są przez system operacyjny celem zapisywania informacji o plikach oraz ich zawartościach na odpowiedniej partycji. Innymi słowy, jest on sposobem organizacji plików na dysku. Terminu tego używa się także, jeśli chodzi mamy na myśli daną partycję, czy dysk, może być on, zatem mylący. Różnice pomiędzy…

Autor Paweł 4 października 2018 0

Instrukcje warunkowe DOS

If [not] Exist plik komenda – Instrukcja warunkowa, wykonująca komendę jeżeli istnieje plik. W drugiej linijce tworzymy plik test.txt wpisując do niego jedną kropkę. Następnie wyświetlamy zawartość katalogu poleceniem dir aby nie zaśmiecać ekranu wyświetlamy tylko pliki, których nazwa zaczyna się od litery t. Przełącznikiem /b sprawiamy, że polecenie dir nie wyświetla informacji o dysku,…

Autor Paweł 4 października 2018 0